• obrazek
  • obrazek

powrót

Sukces słuchaczy „Mentora”

W piątek (30 czerwca 2017 roku) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów maturalnych. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie mieli powody do zadowolenia i wielkiej satysfakcji. Kilkoro z nich otrzymało świadectwo maturalne. Nie jest to wydarzenie zwyczajne w szkole uczącej w systemie zaocznym, której uczniowie pracują zawodowo i są obarczeni obowiązkami rodzinnymi. Matura natomiast ma charakter egzaminu państwowego – wszyscy, niezależnie od rodzaju szkoły – rozwiązują takie same zadania i piszą wypracowania na takie same tematy. Egzaminy oceniane są przez państwową komisję, której członkowie posługują się jednakowymi kryteriami oceniania.

Wszyscy przystępujący do egzaminu słuchacze „Mentora” zdali maturę z języka polskiego i angielskiego, osiągnęli niezłe wyniki z biologii jako przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nieco mniej powodów do radości wynikało ze zdawania matematyki. Ale czworo maturzystów ma prawo do zdawania jej w sierpniu tego roku jako jedynego niezaliczonego przedmiotu w edycji majowej matury.

Maturzystom serdecznie gratulujemy osiągnięć. Nauczycielom, przygotowującym do matury, dziękujemy za owocną pracę.


fb